Monday, March 23, 2015

DAY 2 KALBARRI NATIONAL PARK

Dag to gikk til mye gåing. På Kalbarri Nasjonalparken fikk vi sett "The Murchison Gorge", "Natures Window" og "Z-Bend" På slutten av denne dagen kom vi oss endelig frem i Monkey Mia også, her sov vi over.

Day two went to a lot of hiking. On Kalbarri National Park we got to see The Murchison Gorge, Natures Window and Z-Bend. At the end of this day we finally arrived Monkey Mia as well and stayed the night over.

No comments:

Post a Comment