Wednesday, August 13, 2014

QUATAB MINAR

Quatab Minar, er den høyeste (73m) murstein minaret i India, og den eldste historiske monument i Delhi.

Quatab Minar is the highest (73m) brick minaret in India, and the oldest historical monument in Delhi.

No comments:

Post a Comment