Wednesday, August 13, 2014

HUMAYUN'S TOMB

Humayun's tomb er en liknende inspirasjon og en kopi av Taj Mahal. Det er hjemmet til Mughal.

 Humayun's tomb is an inspirasjon and copy of Taj Mahal. It's Mughal's home.

No comments:

Post a Comment