Wednesday, October 14, 2015

TOKYO, JAPAN

Tokyo er fantastisk og utrolig mye å se! Jeg har ikke fått blogget noe som helst før nå for dagene i Tokyo har gått i ett sett! Tokyo er noe helt annet en de andre byene vi har vært i, rush og utrolig masse folk, akkurat det jeg hadde forventet om Tokyo.
Tokyo is fantastic and here it was a lot to see! I didn't get the change to blog until now cause my days in Tokyo very pretty busy. Tokyo is something else than the other cities I've been to here in Japan, a lot of rush and many people, exactly what I expected about Tokyo.

No comments:

Post a Comment